Antal Tiberiu Alexandru's page
(c) 2010 - Antal Tiberiu Alexandru
Researches

 1. Contract de cercetare ştiinţific nr. 5003C/1994, tema B22 întitulat: ANALIZA MECANICA SI PROIECTAREA CONSTRUCTIVA ASISTATA DE CALCULATOR A MASINILOR TEXTILE DIN FABRICATIA S.C. MAFIR DIN CLUJ-NAPOCA. Responsabil de contract: Prof. dr. ing. Marcu V.
 2. Contract de cercetare nr. 3003/1994, tema C32: CERCETRI PRIVIND PROIECTAREA TUNURILOR ELECTRONICE PENTRU SUDAREA CU FASCICUL DE ELECTRONI, faza 1/1994: Aspecte privind instalarea şi utilizarea resurselor disponibile ale calculatorului în cazul programelor de modelare ale tunurilor electronice pentru sudare cu fascicul de electroni. Responsabil de contract: Sef lucrări ing. Tataru O.
 3. Contract de cercetare nr. 3003/1994, tema C26: INTERFETE SPECIALIZATE PENTRU COMANDA ASISTATA DE CALCULATOR A SERVOMOTOARELOR ELECTRICE, faza 1/1994: Proiectarea şi cercetarea interfeţelor şi softurilor aferente comenzii asistate de calculator a servomotoarelor de curent continuu. Responsabil de contract: Conf. dr. ing. Nagy K.
 4. Contract CNSIS nr. 7003/97, faza unic: STUDII SI CERCETARI  PRIVIND ANGRENAJELE CU DINTI DUPA ARC DE CICLOID. Director: Prof. dr. ing. ANTAL Adalbert
 5. Contract MEN nr. 33830/99, tema 8/465, faza unic: STUDII SI CERCETARI  PRIVIND GEOMETRIA SI CINEMATICA ANGRENAJELOR CONICE, GENERATE CU FREZA MELC SAU CUTIT ROATA. Director: Prof. dr. ing. ANTAL Adalbert
 6. Grant numărul 44, cod CNCSIS 1208, nr. contract 34970/2001 cu MEC prin CNCSIS: CERCETRI PRIVIND PROIECTAREA ANGREZAJELOR INTERIOARE UTILIZÂND METODE MODERNE DE PROIECTARE, RAPID PROTOTYPING SI ACHIZIII DE DATE PENTRU IMAGINI. Director: Prof. dr. ing. Tataru Ovidiu
 7. Grant de cercetare AT, nr. 7067 GR/2001 încheiat între MEC prin CNCSIS şi UTC-N, tema B11, faza unic: MODEL DE DATE CU IMPLEMENTARE PENTRU ANALIZA SI SINTEZA MECANISMELOR PRIN ALGORITMI GENETICI. Valoare pe anul 2001: 28.550.000 lei. Director: Conf. dr. ing. Antal Tiberiu Alexandru.
 8. Grant cercetare tip A - SISTEM INTELIGENT PENTRU CERCETAREA ALUNECRILOR ÎNTRE FLANCURILE DINILOR, LA ANGRENAJELE PLANE ŞI SPAIALE, FOLOSIND DIFERITE IPOTEZE,  2005-2007, COD CNSCSIS 1001, tema A2, nr. contract 27702/2005. Valoare totala 44.000 RON, Director: Conf. dr. ing. Antal Tiberiu Alexandru.
 9. Grant cercetare tip A - ANALIZA ŞI DEZVOLTAREA UNOR STRUCTURI DE MICROROBOTI CU CINEMATICA PARALEL ŞI IMPLEMENTAREA UNOR ALGORITMI DE TESTARE A PERFORMANELOR ACESTORA, 2005-2007 cod CNCSIS A772. Valoarea încasată pe 2007: 39400 RON. Director: Prof. Dr. Ing. Pîslă Doina Liana.
 10. Grant cercetare tip PN2 11016/2007, 2007-2010, DEZVOLTAREA MULTIDISCIPLINARĂ DE ROBOŢI CHIRURGICALI BAZAŢI PE STRUCTURI PARALELE INOVATIVE. Valoarea încasată pe 2007: 70450 RON, Director: Prof. Dr. Ing. Pîslă Doina Liana.
 11. PROMOVAREA CERCETĂRILOR ŞI A PARTICIPĂRII LA PROGRAME EUROPENE ÎN DOMENIUL ROBOŢILOR PARALELI CU APLICAŢII ÎN CHIRURGIE, 2006-2008, grant  CEEX-M3 nr. 184/2006, Valoarea încasată pe anul 2007: 75200 RON, Director: Prof. Dr. Ing. Pîslă Doina Liana;
 12. SISTEM COMPUTERIZAT DE MONITORIZARE A POLUĂRII PRIN SUNETE ŞI VIBRAŢII ÎN AGLOMERĂRILE URBANE, abreviat SICOMSUV, grant CEEX nr. 129/2006, perioada 2007-2008 (valoarea încasată pe 2007: 107400 RON), Director: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR
 13. CONCEPTE MODERNE CONFORM CU REGLEMENTĂRILE EUROPENE SPECIFICE PRIVIND ECOLOGIA TRANSPORTULUI DE SUPRAFAŢĂ, abreviat ECOT, grant CEEX nr. 751/2006, perioada 2007-2008 (valoarea încasată pe 2007: 215000 RON), Director: Prof. Dr. Ing. Mariana ARGHIR
 14. VIRTUAL INTELLIGENT FORGING, Proiect FP7, Număr înregistrare UTC-N: NMP2-CT-2004-507331, Director: Banabic Dorel, http://www.cimne.com/vif-ca/introduction.asp.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Researches