curriculum vitae

 

 

 Iformaţii personale

 

Nume

 

AVRAM SIMONA-ELENA

Adresă

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,

Catedra Turnarea Metalelor

B-dul Muncii, nr. 103-105,

Cluj-Napoca, ROMANIA

Telefon

 

40 264 401600 int. 722/ 40 264 401722

Fax

 

0 264 415054

E-mail

 

savram@yahoo.com;

simona.avram@tm.utcluj.ro

Naţionalitate

 

Română

Data naşterii

 

24 iunie 1970, Luduş, Mures

Experienţă profesională

 

                 • Perioada (de la - până la)

 

1996-prezent

• Numele şi adresa angajatorului

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,

Catedra Turnarea Metalelor

• Funcţia sau postul ocupat

 

Doctorand cu frecvenţă/ Preparator/  Asistent/ Sef lucrări

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Activităţi didactice specifice realizării de cursuri, laboratoare, seminarii  pentru disciplinele din statul de funcţiuni

Participarea la diverse contracte de cercetare în calitate de director de proiect sau membru în echipa, în domeniul protecţiei mediului şi turnării metalelor

Realizarea de lucrări noi de laborator şi participarea la  punerea în funcţiune a unui laborator „Analiza mediilor industriale”

Îndrumarea studenţilor pentru întocmirea proiectelor de diplomă şi a lucrărilor de cercetare de la cercurile studenţeşti

Educaţie si formare

 

• Perioada (de la - până la)

 

1996-2005

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

 

Ştiinţa Materialelor

• Tipul calificării/diploma obţinută

 

Doctor

 

 

 

• Perioada (de la - până la)

 

2000-2001

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea Minnesota SUA şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca România

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

 

Eco-Management

• Tipul calificării/diploma obţinută

 

Specializare

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

 

Studii postuniversitare

• Perioada (de la - până la)

 

1998-1999

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

 

Metode Moderne de Procesare a Materialelor

• Tipul calificării/diploma obţinută

 

Specializare

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

 

Studii aprofundate

• Perioada (de la - până la)

 

1990-1995

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Specializarea Turnarea Metalelor

• Tipul calificării/diploma obţinută

 

Inginer în specializarea Turnarea Metalelor

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

 

Studii universitare

• Perioada (de la - până la)

 

1984-1988

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul de Chimie Industrială nr.1 din Târnăveni, Mureş

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

 

Chimie industrială

• Tipul calificării/diploma obţinută

 

Laborant Chimie industrială

Limbi străine cunoscute

 

 

 

Franceză:

Engleză

• Abilitatea de a citi

 

bine

satisfăcător

• Abilitatea de a scrie

 

bine

satisfăcător

• Abilitatea de a vorbi

 

bine

satisfăcător

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

 

Coordonarea şi conducerea studenţilor pentru realizarea proiectelor de diplomă de la specializările Ingineria şi Managementul Procesării Materialelor, Ingineria şi Protecţia Mediului Industrial începând cu anul universitar 2001;

Coordonarea şi realizarea activităţilor specifice pentru implementarea sistemelor  de management de mediu, bilanţuri de mediu şi studii de impact pentru firme industriale;

Experienţă de predare la cursuri de specializare postuniversitare;

Aptitudini şi competenţe tehnice

 

 

Implementare Sisteme de management integrat (mediu ISO 140001- asigurarea calităţii 9001- sănătatea muncii OH SAS 18001)

Bazele elaborării şi turnării aliajelor; Procedee speciale de formare şi turnare;

Modelare geometrică 3D a pieselor turnate;

Alte aptitudini şi competenţe

 

 

Proiectare asistată de calculator (Solid Works, MechanicalDesktop, AutoCAD)

Math CAD, Excel

Lucru cu editoare de texte,

Prezentări pe calculator în Power Point